Jak bojovat správně: zachraňujeme a posilujeme rodinu


Proč jsou nevyhnutelné spory mezi manželi?

Spory mezi dvěma láskyplnými lidmi zpravidla vznikají kvůli rozdílům v názorech na trivia domácnosti, například rozptýlené ponožky nebo špinavé pokrmy. Nicméně tyto malé věci někdy slouží jako půda pro vážnější hádky, které hrozí, že skončí rozdělením. Abyste se vyhnuli takovým závěrům, musíte se naučit, jak správně prisahat, vyhýbat se vzájemným urážkám a urážkám.

V rodinné hádce jsou nevyhnutelné, ale opuštění hádky se někdy stává docela možné, a pokud se pokusíte, můžete udělat rodinu šťastnou a skoro bez skandálů.

Jak se hádat o zachování a dokonce posílení rodinných vazeb?

Existují pravidla, podle kterých můžete nejen zachovat rodinné vztahy, ale také je zesílit. Obvykle jsou taktiky pro vedení rodinných sporů zajímavější pro ženy, protože muži jsou přímočarý a nezmeškáš šanci dokázat druhou polovinu jejich nadřazenosti.

Háček, který vznikl mezi manželi, by se měl týkat pouze příčiny jeho původu. V žádném případě během skandálu, kvůli trivialitě, není možné přepnout na další globální témata, navzájem vyčítají.

Během hádky, jak říkají psychologové, nemůžete svého manžela nic vinit, protože to ho může vyvolat k relapsu jeho předchozích činů. Bude lepší, kdybyste předstírali, že akce věřících na vás nezapůsobí.

Taktika řízení hádek neumožňuje člověku vzpomenout si na své chyby, které byly učiněny dříve, například před měsícem nebo rokem.

Protože s nadáním dokonce i s blízkými lidmi je pravděpodobné, že mluví nadbytečně, snaží se bojovat s emocemi a, pokud je to možné, omezuje hněv, jinak se obráti proti vám.

Neodpovídejte na urážlivé slova svého manžela, zkuste přemýšlet o všech slovech, které jste řekli během repliky hádky.

Hádka se nestala katastrofou, přimějte svého manžela, aby se oblékal kód pro hádky. Zatímco se změníte na dříve popsané oblečení, emoce se ochladí a skandál se vůbec neskončí.

Snažte se vyhnout následkům hádky ve formě dlouhých her v mlčení. K tomu musíte vědět, jak se chovat po hádce. Bude lepší, kdybyste předstírali, že neexistuje nic, nebo požádejte manžela o odpuštění, ačkoli byste neměli nic vinit, měli byste někdo z vás kompromitovat.

Ve věci zachování rodiny jsou ženským představitelům dána vedoucí úloha, protože jsou to ti, kteří se dokážou přizpůsobit všem okolnostem a využít je pro sebe. Muži, na základě svého postavení, jimž jsou přirozeně přiřazeni, mají pocit, že jsou nadřazeni ženám, často se zdráhají vzdát a jsou velmi ochotni k kompromisu. Chtějí být vnímáni tak, jak jsou, se všemi výhodami a nevýhodami, byli s nimi spokojeni.

Často člověk ani není schopen si uvědomit, co způsobilo skandál, protože je tak nádherný. Ženy, které jsou mnohem moudřejší, by měly být schopné odhadnout náladu svých mužů, aby se všemi možnými způsoby vyhýbaly nebo se dokonce zbavovaly vznikající hádky, a v případě jejich nevyhnutelnosti provést správnou taktiku, která posílí rodinu.

Video.

Zanechte Svůj Komentář